Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ <<ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ>>
Έδρα: Κόρινθος
email: alkionides.kor@gmail.com
http://alkionideskor.blogspot.gr

Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης <<ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ>> προτίθεται να διοργανώσει ομαδική έκθεση αγιογραφίας, φωτογραφίας, ζωγραφικής και λοιπών εικαστικών τεχνών στην Κόρινθο,