Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΚΗΣ: ΤΑ ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ!ΤΑ OΔΩΝΥΜΙΚΑ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ & ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ

Του Σωτήρη Κοκκωνάκη

Πρόκειται για ένα βιβλίο 374 σελίδων, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ο συγγραφέας,έχοντας εντοπίσει και καταγράψει όλες τις οδούς και τις πλατείες της πόλης του Κιάτου, γράφει και το βιογραφικό ή το ιστορικό για τα ονόματα που είναι αφιερωμένα σ’ αυτές.