Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Σωματείο Λόγου και Τέχνης με την επωνυμία ‘’ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ‘’, που εδρεύει στην Κόρινθο, προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικού Διηγήματος , με ελεύθερο θέμα ,για το έτος 2020 .


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 18-35 ετών. Από τη συμμετοχή αποκλείονται αυτοί που βραβεύτηκαν (με 1ο, 2ο και 3ο βραβείο) σε οποιοδήποτε αντίστοιχο διαγωνισμό του έτους 2020. Ανάλογος αποκλεισμός δεν ισχύει για τους διακριθέντες με τιμητικό έπαινο και, φυσικά, έπαινο συμμετοχής.
2. Συμμετέχοντες που δεν ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή κατηγορία ή έχουν βραβευθεί κατά τα ανωτέρω χάνουν το βραβείο , τον έπαινο ή οποιαδήποτε διάκριση, εάν ο λόγος του αποκλεισμού προκύψει εκ των υστέρων.
3. Το διήγημα δεν πρέπει να έχει υποβληθεί σε άλλον διαγωνισμό ή να έχει εκδοθεί ή να έχει δημοσιευτεί.
4. Το έργο (όχι με το πραγματικό ονοματεπώνυμο αλλά με το ψευδώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης) θα πρέπει να γραφεί με μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman.
5. Ο διαγωνισμός αφορά νέα διηγήματα ανέκδοτα και αδημοσίευτα, έκτασης μέχρι 3.000 λέξεων.
6. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο .
7. Ο/Η δημιουργός, εγγυάται το πρωτότυπο του έργου του/της και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη έναντι τρίτων δικαιούχων ή εγκαλούντων ως προς την πρωτοτυπία και την πατρότητα του έργου.
8. Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, θα φέρουν τίτλο και θα υποβληθούν ηλεκτρονικά .
9. Δεν θα γίνουν δεκτά κείμενα με περιεχόμενο υβριστικό,ρατσιστικό, απρεπές, που προσβάλλει την τιμή και την αξιοπρέπεια τρίτων κατά την απόλυτη κρίση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.
10. Θα βραβευτούν τρία έργα, με την ένδειξη «πρώτο βραβείο», «δεύτερο βραβείο» και <<τρίτο βραβείο >> . Επίσης θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι στα έργα που θα κριθούν ως καλύτερα στη σειρά αξιολόγησης αμέσως μετά από τα βραβευθέντα και θα είναι ισάριθμα.Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες εγκύρως και εμπροθέσμως στο διαγωνισμό.
11. Ο Διαγωνισμός θα ξεκινήσει 1 Αυγούστου 2020 και θα λήξει 30 Σεπτεμβρίου 2020 .
12. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη ,η ταυτότητα των οποίων θα παραμείνει μυστική, μέχρι την τελετή απονομής, και η κρίση για την συνδρομή των αναγκαίων λογοτεχνικών προυποθέσεων της απονομής των διακρίσεων εναπόκειται στην απόλυτη αρμοδιότητα αυτής, η οποία αποφασίζει έστω και κατά πλειοψηφία .
13. Η τελετή απονομής των βραβείων και των επαίνων, θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο. Η ακριβής ημερομηνία καθώς και ο χώρος της εκδήλωσης θα δημοσιευτούν μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
14. Συμμετοχές οι οποίες δεν πληρούν τους παραπάνω ,και ιδίως εν αρχή της παρούσης, όρους και προυποθέσεις, θα θεωρηθούν άκυρες.


ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Στείλτε μας με ένα e-mail ,με θέμα: «για τον διαγωνισμό διηγήματος νέων 2020», στη διεύθυνση alkionides.kor@gmail.com τα έργα σας, χωρίς καμία άλλη προσωπική πληροφορία παρά μόνο το ψευδώνυμό σας . Η διεύθυνση του e –mail σας να μην περιέχει στοιχεία του Ονοματεπώνυμού σας.
2. Αποστείλετε ταχυδρομικώς, όχι συστημένα, έναν φάκελο με τις προσωπικές σας πληροφορίες ( Όνομα , Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail ) στην διεύθυνση :ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 34 , ΚΟΡΙΝΘΟΣ , 20131 , ΤΗΛ. 6977328303 , προς το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ‘’ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ’’( υπ’ όψιν κ.Όλγας Κονομόδη). Εξωτερικά στον Φάκελο θα αναγράφεται μόνον το ψευδώνυμό σας .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπεύθυνες του διαγωνισμού κ.Κονομόδη Όλγα, στην διεύθυνση: olgakonomodi@hotmail.com και κ.Καλλίρη Μαρίνα στη διεύθυνση : m.kalliri@yahoo.gr


                                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                    ΟΛΓΑ ΚΟΝΟΜΟΔΗ-ΘΩΜΑ                           ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΡΗ -ΛΕΚΚΑ

Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

      
    Το Σωματείο μας ανταποκρινόμενο στις ανάγκες που προκάλεσαν οι εκτεταμένες φωτιές στην περιοχή μας προσέφερε 600 μπουκάλια εμφιαλωμένο νερό προς τους πυροσβέστες και εθελοντές που μάχονταν με τις φλόγες !